ACCLAMARE v.

0.1 achamari.

0.2 Lat. acclamare (LEI s.v. acclamare).

0.3 Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.7 1 Chiamare.

0.8 Paolo Squillacioti 20.11.1998.

1 Chiamare.

[1] Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.), L. 4, cap. 27, pag. 150.4: Kistu monacu Geronciu, standu malatu, si victi viniri a ssė alcuni homini vistuti di blancu, e parėali ki vinissiru da chelu a killu munasteriu, et jntorniāvanulli lu lectu. Unu de loru dissi: 'Nuy simu vinuti a kistu munasteriu de sanctu Gregoriu pir achamari alcuni monachi a ccavallaria'.

[u.r. 22.03.2017]