ADASTATO agg.

0.1 adastata, adastati, adastatu.

0.2 V. adastare.

0.3 Angelo di Capua, 1316/37 (mess.): 1.

0.4 In testi sic.: Angelo di Capua, 1316/37 (mess.); Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.).

N Att. solo mess.

0.6 N Doc.: cit. tutti i testi.

0.7 1 Frettoloso. 2 Istantaneo, repentino.

0.8 Milena Piermaria 17.09.1999.

1 Frettoloso.

[1] Angelo di Capua, 1316/37 (mess.), L. 10, pag. 182.1: et contra Turnu si misi a la baptagla: et cum soy adastati passi clamau a cTurnu ki vinissi a la baptagla dananti la prima skera.

[2] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 2, cap. 3, vol. 1, pag. 86.33: pilyaru da li deserti montagni cu adastata manu ramustelli di lauru!

[3] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 5, cap. 1, vol. 2, pag. 13.18: Et issu Trassippu, partendussi da lu convitu, dutandussi Pissistratu que issu non se ndi partissi adastatu per pagura d'illu, invitandulu familiarmenti, incumenzau di ritinirlu...

2 Istantaneo, repentino.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 9, cap. 6, vol. 2, pag. 213.19: Non ci sia reprehensiuni ca la dislial trayciuni fu vinyata per adastata pena.

[u.r. 11.07.2005]