ADDIMORA s.f.

0.1 adimura.

0.2 Da addimorare.

0.3 Angelo di Capua, 1316/37 (mess.): 1.

0.4 In testi sic.: Angelo di Capua, 1316/37 (mess.); Stat. catan., c. 1344.

0.5 Locuz. e fras. fare addimora 1.1.

0.7 1 Indugio, esitazione. 1.1 Locuz. verb. Fare addimora: indugiare.

0.8 Milena Piermaria 25.01.2001.

1 Indugio, esitazione.

[1] Angelo di Capua, 1316/37 (mess.), L. 6, pag. 104.20: Et tucti nui stavamu atornu cum grandissimi gridati, et maximamenti lu piatusu Eneas senza adimura si studiyava fari li cummandamenti di la Sibilla.

[2] Stat. catan., c. 1344, cap. 1, pag. 28.23: Et inper˛ ki in la Regula si conteni ki la nostra obediencia sia senša adimura, nullu presumma di stari tantu ki li sia dictu la secunda fiata.

[3] Gl Senisio, Declarus, 1348 (sic.), 247v, pag. 21.9: Remora re... mora vel impedimentum. Remoramen nis... idem, adimura.

[4] Mascalcia G. Ruffo volg., a. 1368 (sic.), Di lu Anticori..., pag. 579.10: E tu senza nulla adimura la cava di lu pectu fini a li radichi, comu dissi in lu cuvamentu di lu vermi.

1.1 Locuz. verb. Fare addimora: indugiare.

[1] Angelo di Capua, 1316/37 (mess.), L. 3, pag. 50.11: Et zo dictu, non fachendu autra adimura ni partemmu da lu portu di Origeu et navigandu pervinnimu in li antiqui parti di li Grechi, in unu locu <in> lu quali eu allegramenti clamai per nomu Troya, dichendu...

[u.r. 19.01.2009]