ADDIVENIMENTO s.m.

0.1 adivinnimentu.

0.2 Da addivenire.

0.3 Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.7 1 Arrivo.

0.8 Rossella Mosti 30.05.2001.

1 Arrivo.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 4, cap. 7, vol. 1, pag. 189.4: Per lu adivinnimentu di lu quali recreata la mamma di Dariu lu cappu, lu quali issa tenia bassatu in terra, lu alzau audendu qui Alexandru vinnia.

[u.r. 12.07.2005]