ADDIVINO s.m.

0.1 adivinu.

0.2 Da addivinare.

0.3 Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.7 1 Lo stesso che indovino.

0.8 Milena Piermaria 17.01.2001.

1 Lo stesso che indovino.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 8, cap. 2, vol. 2, pag. 153.13: Cato, cussė tostu commu sappi que Claudiu tinni amuchatu lu cumandamentu di lu preveti incontinenti lu condannau a Calfurniu. E zō fu factu con summa equitati; ca lu vendituri di bona fidi nėn divi essiri adivinu di li utilitati qui divinu aviniri, nėn divi cannussiri la disutilitati.

[u.r. 15.07.2005]