ADELANTI avv.

0.1 adelanti.

0.2 Spagn. adelante 'avanti' (cfr. Michel s.v. adelànti).

0.3 Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.5 Locuz. e fras. da qui adelanti 1.

0.6 N Cfr. Michel s.v. adelànti: «Il sintagma da qui adelanti 'd'allora in poi' corrisponde allo sp. de aquí en adelante, che anticamente si poteva usare anche senza la prep. en».

0.7 1 Locuz. avv. Da qui adelanti: d'allora in poi.

0.8 Milena Piermaria 17.01.2001.

1 Locuz. avv. Da qui adelanti: d'allora in poi. || cfr. 0.6 N.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 2, cap. 4, vol. 1, pag. 90.4: 5. E que diroiu eu di la censura di Fabriciu Lusciniu? Ogni etati lu ricuntau et rucuntiralu da qui adelanti. Lu quali judicau que Corneliu Ruffinu non era da essiri in ordini di senaturi, lu quali era statu dittaturi et duy volti consulu, peṛ que issu per so mali exemplu commu homu luxuriusu avia acatata vassillami d'argentu qui pesava X pondi.

[u.r. 27.11.2017]