ADILLISSATU agg.

0.1 adillissati, adillissatu.

0.2 V. adillissari.

0.3 Thes. pauper. volg. (ed. Rapisarda), XIV (sic.): 1.

0.4 Att. solo in Thes. pauper. volg. (ed. Rapisarda), XIV (sic.).

0.6 N Doc. esaustiva.

0.7 1 Cotto mediante bollitura nell'acqua.

0.8 Veronica Orazi 11.02.2002.

1 Cotto mediante bollitura nell'acqua.

[1] Thes. pauper. volg. (ed. Rapisarda), XIV (sic.), cap. 24, pag. 36.3: [6] Item lu russu di l'ovu adillissatu, miscatu cu oglu rusatu postu supra lu locu, leva lu duluri di li morroydi.

[2] Thes. pauper. volg. (ed. Rapisarda), XIV (sic.), cap. 33, pag. 44.14: [4] Item la villani adillissati iuvanu multu a la stillationi di la urina.

[u.r. 24.07.2005]