AFFRICTUSAMENTI avv.

0.1 affrictusamenti.

0.2 Da affrettoso.

0.3 Angelo di Capua, 1316/37 (mess.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.7 1 In fretta e furia.

0.8 Rossella Mosti 09.03.1999.

1 In fretta e furia.

[1] Angelo di Capua, 1316/37 (mess.), L. 3, pag. 51.10: Allura, audendu eu zo, lu fridu suduri mi scursi per tuctu lu corpu et affrictusamenti mi livai da lu lectu et auzai li manu et li ochi in chelu, et cum duni non corrupti fichi sacrificiu a li dei.

[u.r. 24.02.2006]