AGGUSTARE v.

0.1 agustasseru.

0.2 Da gusto.

0.3 Storie Exultet barb., XIII ex. (abruzz.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.7 1 Gustare, assaggiare.

0.8 Elena Artale 08.07.1999.

1 Gustare, assaggiare.

[1] Storie Exultet barb., XIII ex. (abruzz.), 6, pag. 122.14: Hic figuratur Eva et Addam, li quali stavanu in paradiso deliciarum, ali quali prohibio ipsu deu patre che non agustasseru delu pomu; unde ipsi, trapassando lu sou commandamentu et non hobediendo allu sou dittu, cascharu en peccatu et culpa per temptatione diabolica, facta ad modum de serpe el corpu et lu visu ad modum de una femmena...

[u.r. 20.03.2006]