AGNUNI s.m.

0.1 angiuni.

0.2 Lat. mediev. angulone (VSES s.v. agnuni).

0.3 Sposiz. Pass. s. Matteo, 1373 (sic.): 1.

0.4 Att. solo in Sposiz. Pass. s. Matteo, 1373 (sic.).

0.6 N Doc. esaustiva.

0.7 1 [Geom.] Lo stesso che angolo.

0.8 Elena Artale 25.03.1999.

1 [Geom.] Lo stesso che angolo.

[1] Sposiz. Pass. s. Matteo, 1373 (sic.), prologo, cap. 4, vol. 1, pag. 18.22: ka si eu dicu: - Omnis homo est mortalis -, sucta la significationi di 'homo' si cumprindi li homini li quali foru, su et serranu essiri mortali. Kista sua virtuti significativa esti infinita, ben lu vidi tu. Item, triangulu avi tri angiuni, circulu non avi angiuni, quadratu avi quatru angiuni. La materia di kisti figuri poti essiri pocu et grandi, maiuri et minuri; la virtuti di la forma di lu circulu cunteni finitu et infinitu circulu.

[u.r. 29.03.2019]