ALGA (2) a.g.

0.1 alga.

0.2 Etimo non accertato.

0.3 Thes. pauper. volg. (ed. Rapisarda), XIV (sic.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.7 1 [Espressione di scongiuro, in serie anagrammatica].

0.8 Alessandro Pancheri 10.03.1998.

1 [Espressione di scongiuro, in serie anagrammatica].

[1] Thes. pauper. volg. (ed. Rapisarda), XIV (sic.), cap. 87, pag. 64.14: [1] Pigla tri puma et scrivi cum incastro, innanczi ki li vengna la febri: «+ Jhs alga + Jhus galla + Jhus laga amen». Et factu quistu, dandu a maniari omni iornu unu la mattina a lu infirmu et serrą guaritu.

[u.r. 22.05.2009]