ALLEGRÌA s.f.

0.1 alegria, aligria.

0.2 Da allegro (LEI s.v. alacer, 1, 1431).

0.3 Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.): 1.

0.4 Att. solo in Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.).

0.7 1 Gioia, allegrezza.

0.8 Pär Larson 14.06.2000.

1 Gioia, allegrezza.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), Proemio, vol. 1, pag. 10.25: tua divinitati se prova per certa opiniuni, e per credenza presenti pari que issa sia eguali a la stilla di to patri et di tu avu, per lu gran splendori di li quali multu grand'alegria acrissiu a li nostri cerimonij. || Cfr. Val. Max. I, proem.: «eximio fulgore multum caerimoniis nostris inclitae claritatis accessit».

[2] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 1, cap. 6, vol. 1, pag. 49.12: Adonca missitata fu la alegria cu lu plantu a quillu qui insemblamenti fu meskinu et felici. || Cfr. Val. Max. I, 8, ext. 11: «miseri simul ac feliciis conplorationi permixta fuit gratulatio»

[3] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 6, cap. 4, vol. 2, pag. 81.12: unu Spartanu, lu quali, essendu excellenti et di gentiliza et di sanctitati, vinchutu que fu in la peticiuni di unu officiu, dissi claramenti que multu avia issu grandi aligria di zò que la sua citati avia alcuni homini melyuri ca issu...

[u.r. 15.01.2018]