ARRIFRIDDAMENTU s.m.

0.1 arifridamentu.

0.2 Da arrifriddari.

0.3 Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.7 1 Abbassamento della temperatura (corporea), raffreddamento.

0.8 Chiara Coluccia 21.02.2000.

1 Abbassamento della temperatura (corporea), raffreddamento.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 3, cap. 8, vol. 1, pag. 145.21: A la perfini, subitamenti, per troppu arifridamentu qui li fici lu flumi, astupiditi li nervi, attassaruli tutti li membri.

[u.r. 10.09.2008]