ARTÉTICA (1) s.f.

0.1 artetica, arthetica.

0.2 V. artetico (LEI s.v. arthriticus, 3, 1477.47).

0.3 a Antidotarium Nicolai volg., XIII ex. (fior.): 1; Belcalzer (ed. Ghinassi), 1299/1309 (mant.): 1.

0.4 In testi tosc.: a Antidotarium Nicolai volg., XIII ex. (fior.); Gloss. lat.-aret., XIV m.

In testi sett.: Belcalzer (ed. Ghinassi), 1299/1309 (mant.).

In testi sic.: Thes. pauper. volg. (ed. Rapisarda), XIV (sic.).

0.6 N Doc. esaustiva.

0.7 1 [Med.] Infermitŕ caratterizzata da dolori alle articolazioni, artrite.

0.8 Roberta Manetti 10.09.2008.

1 [Med.] Infermitŕ caratterizzata da dolori alle articolazioni, artrite.

[1] a Antidotarium Nicolai volg., XIII ex. (fior.), 99, pag. 39.23: Pillule artetiche vaglono contra l'artetica e pod[ag]ra.

[2] Belcalzer (ed. Ghinassi), 1299/1309 (mant.), Tavola generale, pag. 36.30: Capitol de la arthetica.

[3] Gl Gloss. lat.-aret., XIV m., pag. 305.24: hec artesis, sis, l'artetica.

[4] Thes. pauper. volg. (ed. Rapisarda), XIV (sic.), cap. 157, pag. 85.19: [16] Item recipe la erba ki si chama lauriola, pistata libri .iij., et falli stari insembla iorni .iij., et acqua libra .j. et oglu di auliva libri .iij. et falli stari insembla iorni .iij. et poi li fa' bulliri fina ki l'acqua si consuma et fina ki lu oglu pari virdi et culalu cum pannu di linu et la erba gecta et lu oglu conserva, ki esti optimu ad artetica e a ˇmmiticari omni duluri et est probatu.

[u.r. 19.02.2018]