ASCONTRO s.m.

0.1 ascontru.

0.2 Da ascontrare.

0.3 Angelo di Capua, 1316/37 (mess.): 1.

0.4 Att. solo in Angelo di Capua, 1316/37 (mess.).

0.5 Locuz. e fras. in ascontro 1.1.

0.6 0.7 1 Incontro (o accoglienza?). 1.1 Locuz. avv. In ascontro: incontro.

0.8 Raffaella Pelosini 13.12.1999.

1 Incontro (o accoglienza?).

[1] Angelo di Capua, 1316/37 (mess.), L. 3, pag. 56.13: et poi ki fommu assictati, fu datu di lu vinu et di li vidandi in vasi di oru: per lu quali ascontru fommu multu ricriati.

1.1 Locuz. avv. In ascontro: incontro.

[1] Angelo di Capua, 1316/37 (mess.), L. 5, pag. 85.9: Siký a la perfini intraru in unu portu di Sichilia, in lu quali vinni in ascontru unu Truyanu, ki avia nomu Ceste, lu quali stava a la ripa di mari multu pagurusu; et videndu kisti navi viniri, si turniyau di multi dardi et lanzi.

[u.r. 02.09.2008]