AUCISAGLIA s.f.

0.1 alcigaie, aucisalgi, aucisalia, aucisallya, aucisalya.

0.2 Da auciso.

0.3 Legg. S. Margherita, XIII ex. (piac.>ver.): 1.

0.4 In testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.).

0.6 N Doc. esaustiva.

0.7 1 Uccisione violenta di numerose persone, strage.

0.8 Linda Pagnotta 25.02.2000.

1 Uccisione violenta di numerose persone, strage.

[1] Legg. S. Margherita, XIII ex. (piac.>ver.), 839, pag. 47: 'Eo ˛ nomo Bašab¨ / Ch' Ŕ fora de l' inferno enx¨, / Principo sun de gran torment / Sý šeto lanše entra la šent / E le guere e le alcigaie / E le oste e le bataie, / Tute le brige e le travaie...

[2] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 1, cap. 4, vol. 1, pag. 29.7: Grandi signali foru quisti; ma li pestilencij foru un pocu maiori: aucisallya di tanti bellissimi legiuni…

[3] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 4, cap. 7, vol. 1, pag. 187.24: Da lu horridu et tristi vultu di la pertinaci amistati passimu a lu alegru et tranquillu; et revucandula da locu, uvi ogni cosa era plena di lagrimi, di plantu et di aucisalya, alukimula in lu domiciliu di felicitati, uvi issa esti pl¨ digna commu resplendenti di habundantissimi rikizzi.

[4] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 9, cap. 4, vol. 2, pag. 210.13: Ca con z˛ sia cosa que con dubitusi aucisalgi di homini issu avissi raputi gran rikizi et vidissisi que divia muriri per issi, et inper˛ issu fussi andatu a li navi, misa que nci appi tutta la munita per tal que pertussati li navi issu murissi per so arbitriu, et li inimici non avissiru la preda, issu non sustinni di perfundari l'auru e l'argentu, ma ripurtau a la casa z˛ qui divia essiri premiu di sua morti.

[5] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 9, cap. 6, vol. 2, pag. 214.10: Eciandeu la aucisalia di Viriathu ricippi duppla accusaciuni di perfidia intra li amici, per˛ ca per lur mani issu fu aucisu, essendu Marcu Serviliu Cepiuni consulu…

[u.r. 27.06.2017]