ALZATELLA s.f.

0.1 alzatelli.

0.2 Da alzata.

0.3 Senisio, Caternu, 1371-81 (sic.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.7 1 Raccolta (di grano).

0.8 Rossella Mosti 28.01.2003.

1 Raccolta (di grano).

[1] Senisio, Caternu, 1371-81 (sic.), vol. 1, pag. 119.7: Item in lu Burgectu per maniari nuvellamenti et per necessitati di li primi alzatelli salmi ij thumini ij.

[u.r. 23.05.2006]