AMMUCCIATAMENTI avv.

0.1 amuchatamenti, amuzatamenti.

0.2 Da ammucciatu.

0.3 Stat. mess. (?), 1320: 1.

0.4 In testi sic.: Stat. mess. (?), 1320; Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.).

0.6 N Doc.: cit. tutti i testi.

0.7 1 Senza che nessuno se ne accorga, di nascosto.

0.8 Elena Artale 22.10.2003.

1 Senza che nessuno se ne accorga, di nascosto.

[1] Stat. mess. (?), 1320, pag. 32.9: Item qualunqua mircadanti oy altra pirsuna amuchatamenti oy fraudulusamenti accactassi, [[...]] killu ki pagari divissi lu dirictu pagi lu triblu di zo ki diviria pagari.

[2] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 3, cap. 2, vol. 1, pag. 109.36: cumandau ki lu su cavallu li fussi menatu amuchatamenti, per tali que Metellu lu consulu non lu jmpedicassi a lu combatiri...

[u.r. 14.06.2007]