ARRUGGINATO agg.

0.1 adruynatu.

0.2 Da ruggine.

0.3 Giostra virtů e vizi, XIII ex. (march.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.7 1 Guastato dalla ruggine.

0.8 Rossella Mosti 16.12.2004.

1 Guastato dalla ruggine.

[1] Giostra virtů e vizi, XIII ex. (march.), 401, pag. 339: Poy ionse lu adversariu, la Letitia valente / trasse manu a la spada, / et dč un gulpu a Tristitia cum sua spada taliente / ke tucta par ke rada: / l'elmo adruynatu ruppeli e lu scudu pennente; / cadde morta na strada.