AMMAZZARE (2) v.

0.1 ammazau.

0.2 Da mazzo 1.

0.3 Senisio, Caternu, 1371-81 (sic.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.7 1 Legare in fasci.

0.8 Rossella Mosti 24.01.2005.

1 Legare in fasci.

[1] Senisio, Caternu, 1371-81 (sic.), vol. 1, pag. 117.17: Lu linu di lu annu di la xiij.a ind. intranti lu annu di la xiiij.a ind. sarchini xxij , lu quali ammazau Simuni di Carnilivari et poi lu dedimu ad spatulari ad Raffa di Xacca et ad Palmeri di li Soli...

[u.r. 18.01.2018]