ABBISOGNATO agg.

0.1 f: abisognatu.

0.2 V. abbisognare.

0.3 F Libru di li vitii et di li virtuti, p. 1347-52-a. 1384-88 (sic.): 1.

0.4 Non att. nel corpus.

0.7 1 Intento ad un'occupazione, affaccendato.

0.8 Rossella Mosti 07.09.2006.

1 Intento ad un'occupazione, affaccendato.

[1] F Libru di li vitii et di li virtuti, p. 1347-52-a. 1384-88 (sic.), cap. 120: Certu ki o assagia, nenti desidera tantu comu essiri perdutu et adimenticatu [a] lu mundu: lu mundu li est carigu, solitudini paradisu k, s comu dissi lu saviu Scipiuni di si midesmu, illu non [est] unca men solu [ki] quandu illu est solu, n plui abisognatu ki quandu illu est ociosu... || Bruni, Libru, vol. 2, p. 162.