ASPICCIULIRI v.

0.1 a: aspichulisi, aspichulissi.

0.2 Da picciolo 1.

0.3 a Libru di li vitii et di li virtuti, p. 1347/52-a. 1384/88 (sic.): 1.

0.4 Non att. nel corpus.

0.7 1 Rendere pių piccolo, far apparire minore.

0.8 Rossella Mosti 12.09.2006.

1 Rendere pių piccolo, far apparire minore.

[1] a Libru di li vitii et di li virtuti, p. 1347/52-a. 1384/88 (sic.), Cap. 63, pag. 73.8: et quista est la quarta fogla di quistu ramu ki est propriamenti appillata detractioni quandu illu detrahi et aspichulissi tutta fiata lu beni ki illu audė d'altrui, kė quandu l'omu dichi beni d'altrui dinanti di illu, sempri atrova qua[l]ki mali.

[2] a Libru di li vitii et di li virtuti, p. 1347/52-a. 1384/88 (sic.), cap. 116, pag. 156.8: Appressu illu lauda li altri et precia per paroli li beni ki li altri hanu et fanu, et li mali ki fanu illu li scusa et abassa, et aspichulisi li cosi mizani et tutti porta a beni et turna tuctu iornu in bona parti.

[u.r. 20.02.2018]