NAUSEARE v.

0.1 nausiaru.

0.2 DELI 2 s.v. nausea (lat. nauseare).

0.3 Sposiz. Pass. s. Matteo, 1373 (sic.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.7 1 Provare avversione per un cibo che provoca o come se provocasse malessere.

0.8 Charles L. Leavitt IV 24.06.2008.

1 Provare avversione per un cibo che provoca o come se provocasse malessere.

[1] Sposiz. Pass. s. Matteo, 1373 (sic.), cap. 7, par. 2, vol. 1, pag. 102.7: Item non si ndi arricurdavanu quandu nausiaru la manna et disiaru di maniari carni. Quandu li homini dismenticavanu lu binificiu di la manna cotidiana, non fachia Deu memoria di li soi meravigli.