GLADIATORIO agg.

0.1 gladiatorio, gladiatoriu.

0.2 Lat. gladiatorius (DELI 2 s.v. gladio).

0.3 Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.): 1.

0.4 In testi tosc.: Deca terza di Tito Livio, XIV (fior.).

In testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.).

0.5 Locuz. e fras. gioco gladiatorio 1.1; spettacolo gladiatorio 1.1.

0.6 N Doc.: cit. tutti i testi.

0.7 1 Dei gladiatori. 1.1 Gioco, spettacolo gladiatorio: combattimento dei gladiatori.

0.8 Filippo Gianferrari 21.03.2012.

1 Dei gladiatori.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 2, cap. 1, vol. 1, pag. 65.26: Ma lu donu gladiatoriu inprimamenti a Ruma fu datu a lu mercatu di li boy, essendu consuli Appiu Claudiu et Fulviu Flaccu; e dederulu Marcu et Drusu, filioli di Brutu, ad hunurari li ciniri di so patri per memoria di lu so asuttirari.

1.1 Gioco, spettacolo gladiatorio: combattimento dei gladiatori.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 1, cap. 5, vol. 1, pag. 35.14: Lu quali, facenduse a Syragusa lu iocu gladiatoriu, vitti a lu sonniu que issu era aucisu per mani di lu reciariu. E cuntatulu, da poy statu a lu iocu, a quilli qui sedianu con sicu, a la perfini acadiu que a lu locu proximu a quillu cavaleri Ateriu lu retiariu fu introductu a lu campu cu mirmiliuni.

[2] Deca terza di Tito Livio, XIV (fior.), L. 8, sommario, pag. 282.37: Come Scipione fece lo spettacolo gladiatorio, nel quale, tra gli altri, due regoli cugini combatterono, e appresso fece fare i giuochi funerali.