INCANCELLATO agg.

0.1 incancellati.

0.2 V incancellare.

0.3 Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.7 1 Intrecciato, incrociato.

0.8 Lorenzo Dell'Oso 12.05.2014.

1 Intrecciato, incrociato.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), Dedica, vol. 1, pag. 7.27: Ca, commu dici Aristotili a lu libru di lu Sentimentu et di lu Sensibili, si homu se mitti una petrulla oy una cicera a la manu manca et metta incancellati li duy digita di ritta supra la petra, tucandula cu ambiduy, quantu a lu tactu una petrulla parirÓ que syanu duy et inganarasi l'omu per lu tattu…