VIGLU s.m.

0.1 viglu, villu.

0.2 Lat. vigilium.

0.3 Giovanni Campulu, c. 1315 (mess.): 1.

0.4 In testi sic.: Giovanni Campulu, c. 1315 (mess.).

0.5 Nota villu, con -ll-, traslitterazione nel testo di un doppio lambda greco, con prob. valore palatale.

Locuz. e fras. in viglu 1, 1.1.

0.6 N Doc. esaustiva.

0.7 1 Lo stesso che veglia. Locuz. avv. In viglu: in stato di veglia. 1.1 Fig. [Rif. alla condizione di eterna beatitudine in cui si contempla Dio:] locuz. avv. In viglu.

0.8 Aurelio Malandrino 28.02.2019.

1 Lo stesso che veglia. Locuz. avv. In viglu: in stato di veglia.

[1] Giovanni Campulu, c. 1315 (mess.), L. 2, cap. 33, pag. 71.14: Tucta killa nocte minaru lu frati e la soru in viglu, in orationi et in parole de Deu.

[2] Formula di confessione calabr./sic., XIV, pag. 301.7: innanti pensu a li kosi disunesti e mundanii, e di tzokka modu nchi fussa affisu in villu ed in ssonnu...

1.1 Fig. [Rif. alla condizione di eterna beatitudine in cui si contempla Dio:] locuz. avv. In viglu.

[1] Giovanni Campulu, c. 1315 (mess.), L. 4, cap. 27, pag. 151.5: alcunj autri sancti vinendu a morti ponnu sapiri li cosi ki divinu esseri, non pir sopnu, ma jn viglu.