SMAGRIRE v.

0.1 smagrixa, smagrixi.

0.2 Da magro.

0.3 Mascalcia G. Ruffo volg., a. 1368 (sic.): 1.

0.4 Att. solo in Mascalcia G. Ruffo volg., a. 1368 (sic.).

0.6 N Doc. esaustiva.

0.7 1 [Con rif ad un animale:] perdere massa corporea. 1.1 Rendere magro o pi¨ magro.

0.8 Giuseppe Zarra 24.10.2017.

1 [Con rif ad un animale:] perdere massa corporea.

[1] Mascalcia G. Ruffo volg., a. 1368 (sic.), Di la guardia..., pag. 571.41: E, si lu cavallu esti cumplutu in sua etati, ruda pagla et oriu moderatamenti, kÝ, pir la sua siccitati di la pagla lu cavallu non smagrixa troppu ma in soi carni cunvinivili e forti lu mantegna...

1.1 Rendere magro o pi¨ magro.

[1] Mascalcia G. Ruffo volg., a. 1368 (sic.), cap. 13, pag. 584.40: Et una altra infirmitati aveni a lu cavallu, la quali dessicca li interiuri e lu corpu smagrixi, e getta lu cavallu lu sterku fitenti, e puti comu stercu di l'omu e plui, e falli naxiri vermi in lu fundamentu, quandu russi quandu blanki...