SPAGNUSU agg.

0.1 spagnusi, spagnusu.

0.2 Da spagnu (non presente nel TLIO).

0.3 Angelo di Capua, 1316/37 (mess.): 1.

0.4 In testi sic.: Angelo di Capua, 1316/37 (mess.).

0.6 N Il sost. spagnu non risulta att. nei lessici prima del XVIII sec. (cfr. VSES s.v. spagnari, p. 995).

Per la semantica cfr. spagnari 0.6 N.

Doc.: cit. tutti i testi.

0.7 1 Che incute terrore. 1.1 Che impressiona profondamente. 2 Che prova paura.

0.8 Elena Artale 19.12.2019.

1 Che incute terrore.

[1] Angelo di Capua, 1316/37 (mess.), L. 3, pag. 59.17: et nui, essendu stanki et non sapendu la via per la obscuritati di la nocti andammu in killa parti in la quali multu appressu trona cum multi spagnusi troni Mungibellu...

1.1 Che impressiona profondamente.

[1] Angelo di Capua, 1316/37 (mess.), L. 3, pag. 62.19: Do, ki spagnusu miraculu fu kistu! Ki, essendu livatu lu lumi di li occhi di Polifernu, lu vidimu viniri purtandu cum l'una manu una pignara grandissima supra la quali firmava li soy passi...

2 Che prova paura.

[1] Mascalcia G. Ruffo volg., a. 1368 (sic.), Didascalie, pag. 567.33: A Cavallu spagnusu.