ASSOCCÓRRERE v.

0.1 assiccursa.

0.2 Da soccorrere.

0.3 Rebellamentu di Sichilia, c. 1337/50 (sic.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.6 N Voce redatta nell'ambito del progetto VSM.

0.7 1 Difendere (una cittą).

0.8 Rossella Mosti 14.10.2022.

1 Difendere (una cittą).

[1] Rebellamentu di Sichilia, c. 1337/50 (sic.), cap. 62, pag. 57.18: mandatichi lu vostru miragla cum vostri galei fina a mMissina et comandatili chi, tucti li navili chi portanu victuagla a lu re Carlu et a lu sou hosti, chi illu li prinda. Di ki conveni chi lu re Carlu pera et Missina serrą assiccursa...